Please enable Core Design Scriptegrator plugin.

Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
Ремонт подводных ружей
 
 Трофеи посетителей сайта


Производитель подводных фонарей HunterProLight

Законодательство Программа подготовки подводных охотников
Программа подготовки подводных охотников

<<<Назад

ПОГОДЖЕНО

Начальник Держрибінспекції
Укрдержрибгоспу Мінагропрому
України
В.А.Кириченко
31 січня 2007р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент Української
підводної федерації
В.В.Оліус
28 січня 2007р.

П Р О Г Р А М А
п і д г о т о в к и п і д в о д н и х м и с л и в ц і в У П Ф

I. ВИЗНАЧЕННЯ

1. Підводне полювання – вид любительського рибальства, під час якого лов риби здійснюється у вільному пірнанні з затримкою подиху, використовуючи при цьому гарпунну підводну рушницю, спеціальне спорядження і засоби, що цілком залежать від фізичних здібностей людини.
2. Підводний мисливець УПФ – особа, що пройшла спеціальну підготовку на курсах при Української підводної Федерації (далі – УПФ) і отримала знання, необхідні для проведення підводного полювання з дотриманням заходів безпеки, та посвідчення підводного мисливця.
3. Посвідчення підводного мисливця – документ УПФ (пластикова картка), що підтверджує належну теоретичну та практичну підготовку підводного мисливця, і який разом з іншими дозвільними документами, згідно вимог «Правил любительського і спортивного рибальства», надає йому право займатися підводним полюванням на території України.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ

1. Право проводити підготовку підводних мисливців УПФ надається Національним школам підводного плавання, які згідно стандартів та вимог„Національної системи підготовки підводних мисливців УПФ” уклали відповідний договір з УПФ на цю діяльність.
2. Навчання на курсах мають право вести тільки особи, що мають кваліфікацію «Інструктор з підводного полювання» національної чи іноземної федерації, які пройшли сертифікацію в УПФ.
3. Форма учбових занять: теоретична і практична.
4. Теоретичні заняття повинні проводитися в обладнаному навчальному класі з усіма курсантами групи одночасно, у кількості не більше ніж 10 чоловік.
5. Після завершення теоретичних занять, курсанти повинні здавати іспити (тестування).
6. Практичні заняття повинні проводиться в басейні або у відкритій акваторії під керівництвом не менше ніж двох інструкторів, або одного інструктора з асистентом (підводного мисливця з великим практичним досвідом або спортивним званням не нижче кандидата у майстри спорту України), за дотриманням наступних умов:
6.1. До практичних занять повинні допускатись тільки курсанти, які успішно здали іспити на знання теоретичної програми підготовки.
6.2. Склад групи повинен бути не більше ніж 5 чоловік.
6.3. Один із інструкторів (або асистент інструктора) повинен постійно знаходитись у воді, виконуючи обов’язки помічника, що страхує, а другий (керівник занять) – знаходитись чи на бортику басейна, чи на березі, чи на плавзасобі.
6.4. Під час занять повинне бути забезпечене дотримання необхідних заходів безпеки та можливість надання потерпілому першої медичної допомоги.
6.5. Глибина акваторії повинна бути не більше ніж 8 м.
6.6. На відкритій акваторії температура води (плавання тільки у повних гідрокостюмах) повинна бути не менше ніж 16С;
6.7. Прозорість води по диску Секкі повинна бути не менше ніж 3м;.
6.8. Хвилювання водної поверхні повинне бути не більше ніж 1 бал;
6.9. Швидкість течії води повинна бути не більше ніж 1 км за годину;
6.10. Дно акваторії не повинне бути засмічено корчами, затонулими деревами або мулом;
6.11. Заряджання, пірнання та контрольна стрільба під водою повинні проводитись курсантами по черзі з усіма дозволеними типами рушниць під наглядом інструктора.
7. Після завершення практичних занять курсанти повинні здати практичний залік.
8. Національна школа, де завершили навчання курсанти, повинна оформити „Протоколи прийому іспитів та присвоєння кваліфікації Підводного мисливця УПФ” (на кожного курсанта окремо), та передати їх для реєстрації в УПФ.

III. УМОВИ ДОПУСКУ

До занять на курсах по підготовці підводних мисливців можуть бути допущені особи, що виконали наступні умови:
- Вік курсанта повинен бути не менше ніж 16 років;
- Курсант повинен мати медичний допуск до занять підводним плаванням, який підтверджується довідкою, виданої спортивним лікарем не пізніше ніж 6 місяців тому;
- Оплатити індивідуальні вступні та щорічні членські внески у УПФ.

IV. МЕТА ЗАНЯТЬ

1. У результаті проходження теоретичної підготовки курсанти повинні з н а т и :
• Основи фізіології та патології вільного пірнання і підводного плавання;
• Призначення, склад, правила експлуатації підводного спорядження і різних видів зброї, застосовуваних для підводного полювання і підводної стрільби;
• Основні прийоми і способи підводного полювання;
• Правила техніки безпеки при заняттях підводним полюванням;
• Правила надання першої медичної допомоги потерпілому;
• Основні правила проведення спортивних змагань по підводному полюванню і підводній стрільбі;
• Основи іхтіології;
• Основи рибоохоронного законодавства України;
• Правила любительського та спортивного рибальства в Україні.
2. У результаті проходження практичної підготовки курсанти повинні в м і т и :
• Проплисти на поверхні води будь-яким стилем у повному спорядженні підводного мисливця відстань, не менше ніж 500 м;
• Виконувати горизонтальне пірнання на відстань, не менше ніж 25 метрів;
• Виконувати вертикальне пірнання на глибину, не менше ніж 5 метрів;
• Виконувати статичне пірнання на будь-яку глибину до 5 м із затримкою подиху не менше ніж 45 секунд;
• Правильно експлуатувати підводне спорядження і різні види підводної зброї;
• Надавати потерпілому першу медичну допомогу при нещасних випадках.
3. Після успішного завершення кваліфікаційних іспитів з теорії та практики курсантам присвоюється звання «Підводний мисливець УПФ». Їм видається посвідчення (пластикова картка) підводного мисливця.

V. ТЕМИ ЗАНЯТЬ

  1. Теоретичні заняття

1.1. Коротка історія вільного пірнання, підводного полювання і
підводної стрільби у світі та в Україні. Структура УПФ та
міжнародних федерацій CMAS (Всесвітньої Конфедерації
Підводної Діяльності) та FIPSA (Міжнародна федерація
підводного полювання та апное). - 1 година
1.2. Основи фізіології та патології вільного пірнання і
підводного полювання - 2 години
1.3. Спорядження підводного мисливця.
Види підводних рушниць, їхній пристрій і принцип дії. - 2 години
1.4. Головні засоби полювання у різних умовах (ріка, море) - 2 години
1.5. Заходи безпеки при заняттях підводним полюванням - 1 година
1.6. Правила проведення змагань з підвідного полювання та
підводній стрільбі - 1 година
1.7. Основи іхтіології - 1 година
1.8. Основи рибоохоронного законодавства України - 2 година
-------------------------------------- Усього: 12 годин

  1. Практичні заняття

2.1. Техніка плавання і пірнання - 2 години
2.2. Забезпечення заходів безпеки під час стрільби під водою - 2 години
2.3. Стрільба під водою по нерухомій мішені - 2 години
2.4. Стрільба під водою по рухливій мішені - 2 години
2.5. Надання першої допомоги при нещасних випадках - 2 години
-------------------------------------- Усього: 10 годин

Разом загальний обсяг теоретичних і практичних занять: 22 (двадцять дві) години

IV. ЗМІСТ

Тема № 1 Історія підводного полювання. Структура УПФ, CMAS та FIPSA. (1 година)
Короткі історичні відомості про розвиток вільного пірнання. Зародження і становлення підводного полювання у світі як роду занять і як виду спорту. Виникнення підводного полювання в нашій країні. Основи організації любительського і спортивного підводного полювання. Розвиток підводного полювання і підвідної стрільби як самостійних дисциплін підводного спорту.
Історія створення міжнародних організацій CMAS та FIPSA. Основні відомості про їх структуру та керівні органи. Історична довідка про УПФ. Її основна мета та задачі, обговорені в Статуті. Зв'язок УПФ з іншими федераціями світу. Документи підводників та мисливців.

Тема № 2 Основи фізіології та патології вільного пірнання (2 години)

Форми медичного допуску до занять підводним полюванням. Перелік протипоказань. Вільне пірнання на глибину як основний елемент фізичних дій при заняттях підводним полюванням. Вплив підводних занурень на організм спортсмена. Функціональні зрушення в організмі при пірнанні. Можливі патологічні зміни і заходи безпеки. Можливості та способи збільшення часу перебування мисливця під водою. Значення і прийоми гіпервентиляції легень. Методика тренування подиху підводного мисливця. Інтенсивність і критичний час гіпервентиляції. Апное і кисневе голодування під час вільного пірнання. Причини, ознаки, попередження і перша допомога. Світло, колір і звук під водою і їхнє значення для підводного мисливця.

 

Тема № 3 Спорядження підводного мисливця. Види підводних рушниць (2 години)
Ласти, маски і трубки. Рекомендації для різних умов використання і для осіб з різними фізичними даними і рівнем підготовки. «Мокрі» та «сухі» гідрокостюми, їхні властивості і рекомендації по використанню. Підводні ножі, годинник і глибиноміри, вантажні пояси.
Зброя підводного мисливця. Розгляд загальних принципів дії основних типів підводних рушниць: гумових, пневматичних, гідропневматичних і пружинних. Розхідні та безрозхідні види рушниць. Дозволені і заборонені типи рушниць. Основні технічні характеристики найбільш розповсюджених типів підвідних рушниць – гумового і пневматичного бою. ККД рушниць. Морські та рушниці для прісних водойм. Спортивні рушниці, їхні основні особливості. Основні відомості про теорію і практику прицілювання під водою. Зразки наконечників. Рекомендації з вибору зброї і спорядження.

Тема № 4 Головні засоби полювання у різних умовах (ріка, море) (2 години)

Способи стрільби по рибах у ріках і озерах:
• За течією і проти течії;
• У корчах, під кущами й у траві;
• З засідки на дні.
Способи стрільби по рибах у морі:
• З поверхні води;
• З засідки на дні;
• У водоростях;
• У рифах

Тема № 5 Правила проведення змагань з підводного полювання та підводної стрільби (1г)
Організація змагань по підводному полюванню у світі та в Україні. Учасники, умови проведення змагань, методика підрахунку результатів в особистому і командному заліку. Технічні і тактичні прийоми, застосовувані спортсменами під час змагань. Особливості страховки на змаганнях. Методика виконання парного пірнання при полюванні на граничних глибинах.
Організація змагань по підводній стрільбі по мішенях у світі та в Україні. Умови проведення змагань. Види вправ: «Влучність», «Біатлон», «Естафета». Визначення переможців в окремих видах, а також у загальнокомандному заліку.

Тема № 6 Основи іхтіології (1година)
Місце риб у системі тваринного світу. Класифікація риб. Структура тіла й органів риб. Органи почуттів і їхня реакція на зовнішні подразники. Нерест риб: терміни, особливості поводження. Риби України. Небезпечні риби і водні тварини. Коротка іхтіологічна характеристика основних водойм України.

Тема № 7 Основи рибоохоронного законодавства України (2 години)
Правила любительського і спортивного рибальства в Україні. Необхідні дані про охорону рибних багатств України. Регулювання лову риби. Постійні і тимчасові ділянки лову. Терміни нересту. Породи риб, заборонених для непромислового лову. Норми вилову риби. Права й обов'язки інспекторів органів рибоохорони. Обов'язки підводних мисливців по охороні рибних запасів та сприянню роботі органів рибоохорони. Відповідальність за порушення рибоохоронного законодавства.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Освоєння основ техніки плавання і пірнання при заняттях підводним полюванням. Особливості плавання, пірнання, занурення і пересування мисливця в товщі води і по дну водойми. Повернення на поверхню. Плавання і пірнання в гідрокостюмі, з вантажним поясом, зброєю й іншим спорядженням. Техніка і прийоми пірнання і дій під водою в повному спорядженні. Основні елементи фізичних дій підводного мисливця. Уміння звертатися з основними видами підвідних рушниць: гумовими, пневматичними і гідропневматичними.
Забезпечення заходів безпеки під час проведення тренувальних занять.
Освоєння техніки стрільби під водою по рухливим і нерухомим цілям.
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках і специфічних захворюваннях.

 

Новости

Самое мощное безрасходное ружье
alt
Дистанция 10м - практически упор для нового проекта от UBL - TunaBoy! Скорость гарпуна весом 0.75кг - 48м/сек!
Гелеобразующий порошок снова в наличии в Днепропетровске.

Кожа человека - это орган. Сохранять кожу при длительных заплывах в подводном  костюме от обезжиривания и последующего пересыхания, от вредного воздействия  химических компонентов разнообразных шампуней поможет наша новая разработка.

Подробнее...

Новая разработка от UBL - ГЮРЗА - карбон или новая шкурка для ГЮРЗЫ.

Долго ходил я вокруг этой идеи и вот, наконец то, дошли руки. ГЮРЗА сменила кожу и стала совсем похожа на свой тотем. Почему карбон? Есть несколько плюсов. Во первых, это «модный» материал. Как то один грек мне сказал, что «последняя фишка» - это карбон, а пневматы никогда карбоновыми делать не будут. Вот это то и ускорило процесс.

Подробнее...

Контакты в Украине по приему заказов.

Сергей Скакун

В Украине все вопросы по приему заказов, срочному и гарантийному ремонту, сборке ружей из оригинальных комплектующих, консультированию, оплатам выполненных заказов представляет Сергей Скакун

Почтовые пересылки с Кипра в Украину, Россию, СНГ, Европу

pochtovie peresilki s kipraПол года работы на Кипре дали бесценный опыт.  Десятки отправленных заказов по Европе, СНГ и США определили сроки доставки адресатам почтовых отправлений.

Куплю БУ подводные ружья!
Куплю любые БУ подводные ружья итальянского производства!
ВСЕ НОВОСТИ...
 
 
Rambler's Top100Экстремальный портал VVV.RU